phone 020 7302980 Ma-Pe 10-16
4 mallipalaa 0 € + Toimitus
Etsi
Sulje
Valikko
Etsi
Kovapuulattiat
Lavatarjoukset

phone 020 7302980 Ma-Pe 10-16


Käyttäjätili Käyttäjätili

Nopea toimitus kotipihaan jopa 1-5 arkipäivässä
Yli 2000 €:n tilauksille toimituskulut 0 €
Tilaa mallipalat!


Asennusohjeet


Vinyylilattian ja kovapuulattian asennusohjeet pdf-tiedostoina ja videoina:

Napautettavan päätypontin asennusohje (pdf)  (video)
Taitettavan päätypontin asennusohje (pdf)  (video)
Kalanruotovinyylin asennusohje (pdf)  (video)
Arbiton liimattava vinyylilattia asennusohje (pdf)
Chevron kalanruoto vinyylilattian asennusohje (pdf)
Lehtikuusi- ja koivuviiluisen kovapuulattian asennusohje (pdf)
Tammiviiluisen kovapuulattian asennusohje (pdf)

Painettavan päätypontin sekä Premium-vinyylilattian asennusohje (pdf) (video)

Asennuksesta on aina laadittava asennuspöytäkirja - voit ladata sen tästä (pdf)

Tämä ohje on päivitys aikaisempaan asennusohjeeseen. Ensisijaisesti vinyylilattian asennuksessa noudatetaan siis 1.12.2022 alkaen seuraavanlaisia ohjeita: 


Asennettavan lattian pohjan suoruus on tarkistettava vähintään kahden metrin linjarilla. Pohjan suoruuden suurin sallittu poikkeama eli heitto saa olla kahden metrin matkalla korkeintaan 2 mm. 

Jos lattia asennetaan betonisen pohjan päälle, betonin tulee aina olla ylitasoitettu. 

Lattian on oltava ennen asennusta vähintään 48 tuntia tilassa, johon lattia tullaan asentamaan. Näin ehkäistään ponttien rikkoutumista asennusvaiheessa lämpötilanvaihtelusta johtuen. 

Ennen lattian asentamista on varmistettava, onko kyseessä napautettava vai taitettava päätypontti. Napautettava päätypontti asennetaan käyttäen kumivasaraa ja lyöntipalikkaa. Lyöntipalikka asetetaan lankkujenvälisen sauman päälle, jonka jälkeen kumivasaralla lyödään napakasti keskelle lyöntipalikkaa. Lyöntipalikan avulla lyöntivoima jakautuu tasaisesti, eikä väärässä kulmassa lyöty vasara riko ponttia.  

Napautettava päätypontti asennetaan lyömällä lankkujenvälisen sauman päälle, eikä sauman viereen. Väärään kohtaan lyöminen saattaa rikkoa pontin. Myös liiallinen voimankäyttö asennettaessa saattaa aiheuttaa pontin rikkoutumisen. 

Napautettavan päätypontin asennuksessa käytettävän lyöntipalikan tulee olla vähintään yhtä leveä kuin asennettavan lankun. 

Lattia asennetaan ikkunasta tulevan valon suuntaisesti vasemmalta oikealle. Näin saavutetaan siistein mahdollinen lopputulos, ja saumakohdat sulautuvat kauniisti osaksi lattiapintaa. 

Jalkalistaa asennettaessa lattiaa ei saa painaa listalla alaspäin, vaan listat tulee asentaa asennetun lattian tason mukaan. 

Vinyylilattiaa ei saa asentaa kiinteiden kalusteiden alle, jotta kalusteiden tai niiden säätöjalkojen paino ei lukitse uivaa lattiaa paikoilleen. Esimerkiksi keittiössä lattia saa kuitenkin yltää sokkelin reunan alle, jotta lopputulos on mahdollisimman huoliteltu. 


VINYYLILANKUN ASENNUSOHJE – NAPAUTETTAVA PÄÄTYPONTTI


YLEISTÄ

Tämä lattiamateriaali jäljittelee luonnonmateriaalia, jonka väri ja tekstuuri vaihtelevat. Näyttävimmän lopputuloksen saavutat, kun sekoitat lankkuja eri pakkauksista, etkä aseta samanlaisia lankkuja vierekkäin. Noudata rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (SisäRYL 2013) mukaisia ohjeistuksia ja suosituksia.

Vinyylilattia on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Pyri aikatauluttamaan asennus työmaan loppuvaiheeseen, jotta myöhemmät työvaiheet eivät vahingoittaisi vinyylilattiaa. 

Vinyylilattia on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot täyttyvät, lattia tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti. 

Lattian materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti sekä ennen asennusta että sen aikana. Virheellisiä tai vaurioituneita lautoja ei saa asentaa. Laudat on asennettava päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa, koska vaurioita tai virheellisiä lautoja ei muuten välttämättä havaita. Asennettu lauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä.

Laudassa oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen reklamoitavissa, jos vika olisi ollut havaittavissa jo asennuksen aikana. Takuu ei korvaa asennusohjeiden vastaisesti asennetun materiaalin virheitä. Vinyylilattia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lämpimissä ja kuivissa huonetiloissa. Vinyylilattia ei sovellu ulkotilaan, kesäkuistille, matkailuvaunuun, märkätilaan tai saunaan. Vinyylilattiaa ei tule myöskään asentaa tilaan, jossa ei joko ole lämmitystä ollenkaan tai lämpötila on liian korkea.

SÄILYTYS JA TASAANNUTTAMINEN

Vinyylilattian on annettava mukautua asennushuoneen lämpötilaan (18–30 °C) vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja asennuksen jälkeen. Asennus on tehtävä 18–30 °C:n lämpötilassa. 

Säilytä paketit vaaka-asennossa. Älä nosta niitä pystyyn esim. seinää vasten. Varmista, että lattiapaketit eivät ole lämmitys- tai viilennyslaitteen läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa.

ENNEN ASENNUSTA

Vinyylilattian asennusta on hyvä suunnitella etukäteen huomioiden seuraavat seikat:

Vinyylilattian saumojen limityksen on oltava vähintään 40 cm.

  • Eri huonetilojen välille tulee aina liikuntasauma.
  • Seinien ja vinyylilattian väliin jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara. Myös kiintokalusteiden ja läpivientien ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara.
  • Kun vinyylilattia asennetaan tilaan, jossa on suuret lattiaan saakka yltävät ikkunat tai kattoikkuna, on huolehdittava siitä, ettei lattia saa liikaa auringonvaloa. Liiallinen auringonvalo saattaa haalistaa lattian pintaa.
  • Normaalisti lattia asennetaan pitkät saumat valon (ikkuna) suuntaisesti, ellei muuta ole erikseen ohjeistettu.
  • Mikäli huone on yli 20 m pitkä tai leveä, tehdään liikuntasaumat vähintään 20 m:n välein.

ALUSTA JA OLOSUHTEET

Lattia asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle uivaksi lattiaksi. 

Betonisen aluslattian päällä vaaditaan aina käytettävän 0,2 mm:n paksuista PE – muovikalvoa. (SisäRyl 2013) 

ALUSLATTIAN SUORUUS

Aluslattian eli pohjan suurin sallittu poikkeama on 2 mm / 2000 mm. 

Lattia voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattia on puhdistettava huolellisesti.

Vinyylilankkua ei tule asentaa laminaattilattian päälle, koska laminaatti on aina asennettu kelluvaksi. Kelluvan tai uivan lattian päälle tule asentaa toista lattiaa.

Vinyylilankun voi asentaa parketin päälle, jos parketti täyttää vinyylilankun asennuksen tasaisuusvaatimukset, ja parketti on liimattu kiinni alustaan.

Kiviainespintaisen aluslattian suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % (RH). 

HUOM. Valmistaja ei vastaa vaurioista, mikäli aluslattian kosteutta ei ole mitattu ja dokumentoitu ennen asennusta.

Huoneen suhteellisen ilmankosteuden tulee olla sekä asennuksen aikana että sen jälkeen 30–75 %.

LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Vinyylilattian voi asentaa ainoastaan aluslattiaan upotetun vesikiertoisen tai sähköisen lattialämmityksen päälle. Aluslattian päälle sijoitettavat järjestelmät, kuten lattialämmityslevyt, jotka asennetaan tasoitteen tai puisen lattiarakenteen päälle, eivät sovellu vinyylilattioille.

Vinyylilattia on yhteensopiva matalalämpöisen lattialämmityksen kanssa. Vinyylilattian kosketuslämpötila saa olla enintään 27 °C. Kun vinyylilattia yhdistetään lattialämmitykseen, on varmistettava, että kokonaislämmönvastus on enintään 0,15K m²K/W.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava sekä ennen asennusta että sen aikana 18–23 °C. Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 °C vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C.

LATTIAVIILENNYSJÄRJESTELMÄ

Vinyylilattia on yhteensopiva lattiaviilennysjärjestelmän kanssa. Lattiaviilennyksen kanssa yhdistettynä suurin sallittu lämmitysvastus on 0,09 m²K/W.

Huoneen termostaatteja ei saa koskaan säätää 5 °C huoneen lämpötilaa matalampaan lämpötilaan. Jos huoneen lämpötila on siis 25 °C, termostaatti on säädettävä vähintään 20 °C:seen. Jäähdytyspiirissä on oltava ohjain, joka estää jäähdytysnesteen lämpötilan putoamisen alle 18–22 °C:seen.

Välttääksesi lattian vaurioitumista, jäähdytysveden tulolämpöä ei saa laskea liian matalaksi eli ns. kastepisteen alle. Matalammat lämpötilat kondensoivat kosteutta ja vahingoittavat lattiaraennetta. On tärkeää, että lattiajäähdytystä käytettäessä kosteuden tiivistyminen lattian sisään estetään kehittyneellä seuranta- ja suojajärjestelmällä. Tämä estää kosteusvaurioiden syntymisen lattiaan.

ASENNUS

Tarkasta lautojen laatu ja ulkonäkö, suoruus, kiiltoaste sekä pinta huolellisesti hyvässä valaistuksessa ennen asennusta. Viallisia, jo asennettuja lautoja ei korvata. Sekoita useamman paketin lankkuja lattian pintakuvion tasaisuuden varmistamiseksi. Asenna vinyylilankut sattumanvaraisesti, älä kuvioon. Käytä huoneessa vain saman valmistuserän lankkuja.

Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasaumaa 400 m² alueelle (20 x 20 m). Älä ylitä 20 m mittaa kumpaankaan asennussuuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voit asentaa huoneesta toiseen ilman liikuntasaumaa, sillä eri huonealojen väliin on aina tehtävä liikuntasauma. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 20 m leveä tai pitkä, se on jaettava liikuntasaumalla.

Vinyylilattiaa ei saa asentaa kiintokalusteiden, kuten vaatekomeron, keittiökalusteiden tai -saarekkeen alle. Koska kyseessä on uiva asennus, vinyylilattian on päästävä liikkumaan. Jos vinyylilattia ei pääse liikkumaan, voi lattiaan ilmestyä rako. 

Lankkuja on helppo katkaista tekemällä suorakulman avulla katkoteräveitsellä viilto lankun yläpintaan. Tämän jälkeen lankku katkaistaan taittamalla se pöydän tai muuta vakaata ja suoraa reunaa vasten.

Ennen kuin alat asentamaan, mittaa huoneen leveys ja tarkista, että viimeinen rivi on yli 5 cm leveä. Jos näin ei ole, tulee ensimmäistä riviä kaventaa siten, että viimeisen rivin leveydeksi saadaan yli 5 cm.

ENSIMMÄINEN RIVI

Aloita asennus huoneen vasemmasta nurkasta asettamalla laudan urospontti sekä pitkällä sivulla että päädyssä seinään päin. Varmista kiiloilla riittävä 5 mm liikuntarako laudan ja seinän väliin. 

Ensimmäisen rivin toisen laudan päätypontti kiinnitetään edelliseen lautaan napauttamalla kumivasaraa ja lyöntipalikkaa käyttäen toisen lankun urospontti ensimmäisen lankun naarasponttiin. Kaikki seuraavat ensimmäisen rivin laudat kiinnitetään samalla tavalla. Rivin viimeistä lautaa joudutaan yleensä lyhentämään. Laudan vähimmäispituus on 40 cm.

SEURAAVAT RIVIT

Kun ensimmäisen rivin suoruus on varmistettu linjaarilla tai narulla (näin varmistetaan seuraavien rivien lautojen yhteensopivuus), voidaan aloittaa toisen rivin asennus.

Toinen lautarivi aloitetaan joko puolikkaalla laudalla tai ensimmäisen lautarivin ylijääneellä laudalla, mikäli se on vähintään 40 cm pitkä.

Rivin ensimmäinen lauta taitetaan pituussuunnassa kiinni edellisen rivin laudan pitkään sivuun. Toinen lauta taitetaan pituussuunnassa samalla tavalla, jonka jälkeen liu'uttamalla siirretään lankun urospontti edellisen lankun naaraspontin päälle ja napautetaan kumivasaralla lyöntipalikkaa apuna käyttäen kiinni. Jatka näin lautarivin loppuun.

Asenna kaikki rivit samalla tavalla.

VIIMEINEN RIVI

Varmista,

että viimeisen rivin leveys on vähintään 5 cm. Huomioi myös liikuntasauma.

JALKALISTOJEN KIINNITYS

Jalkalista kiinnitetään seinään, ei lattiaan. On tärkeää, että lattia pääsee liikkumaan tarvittaessa.

SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Puhdista lattia säännöllisesti lakaisemalla, imuroimalla tai kostealla mopilla. Poista lattialta heti hiekka, terävät esineet, tahraavat aineet, kosteus ja syövyttävät aineet.

HUOM. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, öljyä tai vahoja sisältäviä puhdistusaineita tai saippuaa.

Höyrypuhdistimen käyttö on kielletty.

Suojaa huonekalujen jalat huopapohjallisilla. Älä vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan siirrä niitä nostamalla.

Käytä kynnysmattoja, jotka estävät lian kulkeutumista lattialle. HUOM. Kumipohjaista kynnysmattoa ei tule käyttää vinyylilattian päällä. Kumi voi aiheuttaa vinyyliin pysyviä värjäymiä.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika harjalla tai imurilla. Pese lopuksi lattia neutraalilla tai heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella.

YLLÄPITÄVÄ PUHDISTUS

Suoritetaan miedolla yleispuhdistusaineella, jonka pH-arvo on 6–9,8. Suosittelemme Vinyylilattiakaupan puhdistusainetta (katso lisää nettisivuiltamme). Kuiva lika poistetaan harjalla tai imuroimalla.

TAHROJEN POISTO

Tahrat tulee poistaa mahdollisimman nopeasti neutraalilla yleispuhdistusaineella. Vaikeisiin tahroihin, kuten öljyyn, tusseihin tai väriliituihin, voidaan kokeilla varovasti puhdistusta tärpätillä tai spriillä.

VAHAUS

Vinyylilattia ei tarvitse vahausta.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Ulko-ovien luona on syytä käyttää ovimattoja tai muita liankerääjiä, joilla estetään mm. kivien kulkeutuminen lattialle. Vältä hiekkaa ja likaa, koska kumpikin vaikuttaa lattian pintakerrokseen kuin hiomapaperi. Kumiset huonekalujen jalat sekä kengänpohjat voivat aiheuttaa jälkiä vinyylilattiaan. Toimistotuolin tulee olla varustettu tyypin W pyörillä (DIN 68131).

Mikäli kohteessa rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, on asennettu lattia suojattava asianmukaisesti. Älä koskaan teippaa suojia suoraan lattiamateriaaliin. Teipeissä oleva liima saattaa vaikuttaa lattiapäällysteeseen haitallisesti, ja sen poistaminen saattaa olla vaikeaa.

TAKUU

Yleinen 20 vuoden takuu asuinkäytössä koskee ainoastaan asuintiloihin tehtyjä asennuksia. Muihin tarkoituksiin asennettuna maahantuojalta on pyydettävä erillinen kirjallinen takuu.

Takuu myönnetään ainoastaan ensimmäisen omistajan ensiasennukselle. Takuu ei ole siirrettävissä. Ensimmäiseksi omistajaksi katsotaan ostokuitissa ostajaksi mainittu henkilö. Tämä takuu koskee kaikkia edellä mainittuja, ensiluokkaisia SilentTECH -vinyylilattioita.

Takuu ei kata tuotevaurioita, jotka ovat aiheutuneet:

  • Asennusvirheestä
  • Tapaturmista, väärinkäytöstä tai vahingonteosta, kuten naarmuista, kolhuista tai hiekan ja muiden hankaavien materiaalien aiheuttamista vaurioista
  • Huonosta ylläpidosta