phone 020 7302980 Ma-Pe 10-18
4 mallipalaa 0 € + Toimitus
Etsi
Sulje
Valikko
Etsi
Kovapuulattiat
Lavatarjoukset

phone 020 7302980 Ma-Pe 10-18


Käyttäjätili Käyttäjätili

Nopea toimitus kotipihaan jopa 1-5 arkipäivässä
Yli 2000 €:n tilauksille toimituskulut 0 €
Tilaa mallipalat!


Toimitusehdot


Yleistä

Nämä sopimusehdot sisältävät Nordic Floors Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") palveluiden ja verkkokaupan käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot sekä tuotteen tilaamista, toimittamista ja peruuttamista koskevat ehdot. 

Asiakkaan tilatessa tuotteita Palveluntarjoajalta, tämän verkkokaupasta tai rekisteröityessä

kyseiseen verkkokauppaan tai muutoin käyttäessään Palveluntarjoajan palveluita tulee asiakkaasta palvelunkäyttäjä (jäljempänä "Asiakas").  joka hyväksyy nämä ehdot sellaisinaan ja sitoutuu niitä noudattamaan. 

Kuluttaja-asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Muilla kuin kuluttaja-asiakkailla ei näiden sopimusehtojen mukaisia kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja oikeuksia. 

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

Rekisteröidyttyään Palveluntarjoajan palveluun tai verkkokauppaan Asiakkaan käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan luoma käyttäjätunnus ja salasanana Asiakkaan luoma salasana.

Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnustansa sekä salasanaansa koskevasta käytöstä ja säilytyksestä. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun sekä lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. 

Asiakas on vastuussa kaikista kustannuksista, joita hänelle aiheutuu Palveluntarjoajan palvelujen käyttämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus väärinkäytöstilanteissa.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakasta koskevat henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietoja käytetään ainoastaan lain sallimiin tarkoituksiin ja niiden käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä palveluntarjoajan verkkosivuilla. 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajalla on oikeus hyödyntää asiakasrekisterin tietoja suoramarkkinoinnissa, ellei Asiakas erikseen kiellä tätä. 

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja perustellusta syystä viranomaisten käyttöön lain sallimissa tilanteissa. 

Tuotteen tilaaminen, ostaminen ja toimittaminen

Palveluntarjoaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet, saatavuuden, hinnan, toimitustavan, toimituskulut ja muut vastaavat tiedot tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä. Ilmoitetulla hinnalla tarkoitetaan aina arvonlisäverotonta hintaa, ellei Palveluntarjoaja toisin ilmoita.

Arvonlisävero lasketaan toimituksen hintaan kulloinkin todellisena maksettavana verona.

Tilattu tuote toimitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen sovittuna ajankohtana. Palveluntarjoaja toimittaa tuotteen asennus, hoito ja takuuehdot tilauksen yhteydessä sähköpostitse.

Asiakkaan tulee vastaanottaa, tarkistaa ja kuitata toimitus. Toimituksen mukana tulee rahtikirja. Asiakkaan tulee tarkistaa, että toimitussisältö on rahtikirjan mukainen ja vahingoittumaton. Asiakas hyväksyy ja kuittaa lähetyksen allekirjoittamalla rahtikirjan.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa mahdolliset näkyvät kuljetusvauriot 7 vuorokauden kuluessa Asiakkaan vastaanotettua tuotteet. 

Mikäli tuotteissa on kuljetusvaurioita, tulee Asiakkaan toimia seuraavasti: Avata vaurioituneet laatikot heti ja kirjata rahtikirjaan mahdollisimman selkeästi havaitut vauriot ja mitä laatikoita nämä koskevat. Allekirjoittaa rahtikirja vasta kun merkinnät ovat valmiit ja pyytää kuljettajalta kuittaus rahtikirjan jokaiseen kopioon, myös Asiakkaalle jäävään kopioon sekä ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun välittömästi.

Ilman mitään merkintää rahtikirjassa, vastuu sellaisista kuljetusvaurioista, jotka ovat tai olisivat olleet jo toimitushetkellä havaittavissa, jää Asiakkaalle.

Mikäli tilausta muutetaan osapuolten välisellä sopimuksella, on Palveluntarjoajalla oikeus saada tilanteesta riippuen joko kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvaus tai velvollisuus antaa vähentyneitä kustannuksia vastaava hyvitys. Asiakas hyväksyy sen seikan, että mahdollinen tilauksen tai toimituksen muuttaminen saattaa johtaa ilmoitetun toimitusajan muuttumiseen.

Tilauksen maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen

Asiakas voi maksaa tilaamansa tuotteen tilauksensa yhteydessä yleisimmillä verkkomaksuilla, pankki- ja/tai luottokorteilla. 

Maksun kirjauduttua pankkitilille tai muutoin saavuttua Palveluntarjoajalle, toimittaa Palveluntarjoaja tilauksen Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli Asiakas ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, on Palveluntarjoaja oikeutettu veloittamaan joko sovitun tai kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron Asiakkaalta.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle vasta sen jälkeen, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaisuudessaan tullut maksetuksi. 

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tai jos Asiakkaan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä Asiakas pysty toimittamaan Palveluntarjoajalle vakuutta, saa Palveluntarjoaja kieltää tuotteiden toimittamisen, kiinnittämisen tai asentamisen kohteeseen ja erottaa hallintaansa Asiakkaalle myymänsä tuotteet.

Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuva kustannusmuutos, jonka peruste on syntynyt sopimuksen jälkeen ja jota ei sopimuksentekohetkellä ole voitu ottaa huomioon ja joka on sopimuksen käsittämään suoritukseen välittömästi ja olennaisesti vaikuttava otetaan huomioon hintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.

Tilauksen peruuttaminen ja palauttaminen sekä vaihtaminen

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilaamansa tuote 14 vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta ennen tuotteen mahdollista asennusta. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdolliset reklamoitavat asiat Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilaus viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä voi tehdä ilmoituksella, kuten esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on toimitettava Palveluntarjoajalle

Tilauksen peruuttamisen jälkeen tai sen yhteydessä Asiakkaan on palautettava tuotteet Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona Asiakas on ilmoittanut peruuttavansa tilauksen. 

Peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli Palveluntarjoajalta tilattua tuotetta käytetään elinkeinotoiminnassa tai Asiakas ei ole kuluttaja-asiakas.

Tilauksen peruuttamista ja tuotteiden palauttamista koskevat kuluttajansuojalain mukaiset rajoitukset. Esimerkiksi räätälöidyillä tuotteilla tai asiakkaan erityistoivomuksesta valmistetuilla, tilatuilla tai muokatuilla tuotteilla, ei ole palautusoikeutta. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, on Palveluntarjoajalla oikeus periä Asiakkaalta tilatun tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti sekä tämän lisäksi tuotteen palautuskulut.

Palveluilla ei ole palautusoikeutta jo suoritetun palvelun osalta tai mikäli palvelu on kokonaan suoritettu.

Mikäli Asiakkaan saama tuote on rikki tai viallinen on Asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan tilaus, mikäli tuotteen hinta on ilmoitettu hintavirheen tai muun vastaavan seikan takia selkeästi markkinahinnasta poikkeavaksi. 

Palveluntarjoaja palauttaa peruutetusta tilauksesta saamansa maksun, poislukien toimituskustannukset sellaisessa tilanteessa, jossa Asiakas on valinnut Palveluntarjoajan normaalisti tarjoamista edullisimmista vakiotoimitustavoista poikkeavan ja kalliimman toimitustavan.

Palveluntarjoaja suorittaa maksun palautuksen sillä maksuvälineellä, jota Asiakas on käyttänyt alkuperäisen tilauksensa yhteydessä. Maksu palautetaan viimeistään 14 päivän kuluessa siitä hetkestä, kun Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin tai kunnes Asiakas on esittänyt näyttöä siitä, että on lähettänyt tuotteet takaisin Palveluntarjoajalle.

Tilattujen palvelujen osalta Palveluntarjoaja suorittaa maksun palautuksen siltä osin, kun palvelua ei ole vielä toteutettu.

Vahingonvaaran siirtyminen

Vahingon vaara siirtyy Asiakkaalle silloin, kun tuotteet on sopimuksen mukaisesti luovutettu Asiakkaalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi.

Ellei tuotteita Asiakkaan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy Asiakkaalle, kun Palveluntarjoaja on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen toteutumiseksi.

Mainituissa tilanteissa vastuu tuotteiden vakuuttamisesta siirtyy Asiakkaalle.

Vastuu virheestä, puutteesta, vahingoista ja viivästymisestä

Palveluntarjoaja vastaa tuotteistaan myöntämänsä takuun mukaisesti. Palveluntarjoajalla on toimittamiensa tuotteiden osalta tuotevastuulain mukainen tuotevastuu.

Tuotteissa esiintyvän virheen tai viivästyksen osalta Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus voi olla enintään Palveluntarjoajan toimituksen hinnan suuruinen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi tuotannon keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä tai saamatta jääneistä tuloista.

Palveluntarjoaja ei vastaa tuotteiden saatavuuden aiheuttamista poikkeamista tai vahingoista Asiakkaalle. 

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa sellaisista tekijöistä, jotka estävät velvollisuuksien täyttämisen kokonaan tai tekevät niistä kohtuuttoman vaikean, kuten esimerkiksi sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisien liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo, työselkkaus tai muu merkittävä ylivoimainen este.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien verkkosivuilla olevista tiedoista. 

Mikäli tuotteiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy, Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä johtuen, eikä Palveluntarjoaja voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, Palveluntarjoajalla on oikeus saada tarpeellinen ja riittävä pidennys toimitusaikaan.

Mikäli toimitus viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa tilaus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista kustannuksista.

Tuotteen takuu

Takuu ehdot määräytyvät Nordic Floors Oy:n kulloinkin voimassa olevien takuuehtojen mukaan.

Alihankkijoiden käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita.

Muutokset palveluun tai sopimusehtoihin

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. 

Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palveluntarjoajan verkkosivuilta.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia tarjoamiinsa palveluihin, kuten verkkokauppaan. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. 

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Sopimuksen purkaminen

Osapuolen syyllistyessä sopimusvelvoitteidensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti toiselle osapuolelle, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu.

Mikäli osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa on perusteltua syytä epäillä kyseisen osapuolen suoriutumista sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus.

Mikäli Asiakas on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, on Palveluntarjoajalla oikeus halutessaan myös purkamisen sijaan väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu muutoin. Mahdollisesti sovittu toimitusaika siirtyy tätä vastaavasti. Toimituksen väliaikainen keskeyttäminen ei estä purkamisoikeuden käyttämistä.

Sopimusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot sellaisinaan ja sitoutuu niitä noudattamaan rekisteröityessään Palveluntarjoajan verkkokauppaan tai muutoin käyttäessään Palveluntarjoajan palveluita tai maksamalla Palveluntarjoajalta tekemänsä tilauksen. 

Riita-asioiden ratkaiseminen ja sovellettava laki

Tuotteen virhetilanteessa Asiakkaan on aina otettava ensin yhteys Palveluntarjoajaan. Erimielisyydet ja riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan mahdollisuuksien mukaan neuvotteluteitse. 

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Muussa tapauksessa erimielisyydet ja riidat on jätettävä Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistaviksi, ellei laista muuta johdu.

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.